Balningsmaskiner balpressar AN INDUSTRI AB

Kompletta system för säckfyllning, balning, stapling och sträckfilmning
Balningsmaskiner (balpressar) vertikala eller horisontella, för bl.a kutterspån, hö, halm, torv, mix, bark, cellulosa, textilier, isolering etc.

Den vertikala balningsmaskinen är en vidareutveckling på en vanlig säckfyllare och därmed en lättare och billigare anläggning med lägre kapacitet. Denna maskin har används företrädesvis inom jordnäringen för att komprimera bark, mylla etc. Används även till andra produkter. En av fördelarna med denna maskin är att den upptar liten golvyta (ca2400*2000mm)


Vertikal TWIN Balningsmaskin för torv och liknande

Den horisontella balningsmaskinen är en betydligt tyngre och mer platskrävande konstruktion. Den har högre kapacitet och kompressionsmöjligheter. Fram tills nu har maskiner byggts för att packa, kutterspån, isolering, porösa jordprodukter, ensilage etc.


Balningsmaskin (balpress) HDB 800 för isolering med vågenhet


Balnings- och pelletslinje